مونتناري جيربوكس موتور (Montanari Lift Gearbox – Italy)

 سيكور جيربوكس موتور (Sicor Lift Gearbox – Italy)

مصاعد

البرتوساسي جبربوكس موتور (Aberto Sassi Lift Gearbox – Italy

توب جير جبربوكس موتور (Top Gear Lift Gearbox – Italy)

ايطالي جير جبربوكس موتور (Italy Gears Lift Gearbox – Italy)